FASTIGHETER

fas1

Fastighet: Karlstorp 6:1
Adress: Nygårdsgatan 3, TIBRO - karta
Total lokalyta: 9 000 m2
Parkeringplatser: Flera

Fakta om Fastigheten: Hela fastigheten hyrs av Crisbo Paper AB. Crisbo Paper AB tillverkar wellpapp och sysselsätter ca 15 man. Till fastigheten finns också ett 400 m2 stor lagertält.

Status: Kontorslokaler finns att hyra
Till intresseanmälanFastighet: Stolen 1
Adress: Järnvägsgatan 3 - TIBRO - karta
Total lokalyta: 6 900 m2
Parkeringplatser: Flera

Fakta om Fastigheten: I Fastigheten finns ett flertal olika hyresgäster, i vilt skilda verksamhetsområden.

Status: Finns att hyra stor produktion/lagerlokal som är ca 3 000 m2. Lokalen har högt till tak och är utrustad med stora in- samt utlastningsportar.
Till intresseanmälanFastighet: Bordet 1
Adress:
Fabriksgatan 3 - TIBRO - karta
Total lokalyta:
23 000 m2
Parkeringplatser: Flera

Fakta om Fastigheten:Hela fastigheten hyrs idag av Inflight Service Production. Inflight arbetar med att paketera och leverera taxfreevaror till Nordens flygplatser.

Status:
Uthyrd
Till intresseanmälan
Postadress: Box 240, 543 23 TIBRO, Tfn: 0504-617 25, info@tibroindustrifastigheter.se