FASTIGHETER                                                    

fas1

Fastighet: Fåtöljen 3
Adress:Järnvägsgatan 9 - TIBRO - karta
Total lokalyta: 900 m2
Parkeringplatser: Flera

Fakta om Fastigheten: En mindre industrifastighet som delas av två hyresgäster; Plåttech och Tibro kontorsmöbler.

Status: Uthyrd
Till intresseanmälanfas2
Fastighet: Bohyllan 2
Adress: Järnvägsgatan 4 - TIBRO - Karta

Total lokalyta: 2 900 m2
Parkeringplatser: Flera

Fakta om Fastigheten: Fastigheten har ett flertal hyresgäster med olika sorters verksamhet, allt från tillverkande industri till lagerhållning och lunchrestaurang. Till fastigheten hör även ett stor inhägnad område på baksidan av fastigheten.

Status:
Uthyrd
Till intresseanmälan

 

Fastighet: Skänken 6
Adress: Järnvägsgatan 15 - TIBRO - karta
Total lokalyta: 10 000 m2
Parkeringplatser: Flera

Fakta om Fastigheten: Fastigheten delas av ett flertal hyresgäster, allt från en trafikskola till möbeltillverkning.

Status:
Uppdateras inom kort
Till intresseanmälan
Postadress: Box 240, 543 23 TIBRO, Tfn: 0504-617 25, info@tibroindustrifastigheter.se